Hamachi & Scallion Maki

Hamachi & Scallion Maki

yellow tail, scallion

-cut into six pieces, nori seaweed on the outside-

Categories: ,